สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2562

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งนี้ด้วย ในการนี้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุยและเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยกิจกรรมจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ในสภากาแฟครั้งต่อไป จะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม