สพป.ชลบุรี เขต 1 มอบความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำท้องถิ่น เป็นประธานในการมอบความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัยของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ราย เด็กชายธนวิน วิลา และเด็กชายเทียนชัย วิลา และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว และในวันนี้ ได้รวบรวมเงินบริจาคจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 117,933 บาท มอบให้กับครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว