สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบดอกไม้พวงมโหตร ร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด

วันที่ 28  พ.ย. 62  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  ได้จำนวน  1,019  พวง  ให้กับอำเภอด่านขุนทด  เพื่อนำไปประดับ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด (บึงบ้านหาญ)   ในงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด  ระหว่างวันที่ 30 พ.ย . – 1 ธ.ค. 62  นี้  โดยนายกิตติธัช ฟูจิตร์ ปลัดอำเภอด่านขุนทด  เป็นผู้รับมอบ

 

 

 
ในการนี้  สพป.นครราชสีมา เขต 5  ขอขอบคุณผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียน  ทุกโรงรียนในอำเภอด่านขุนทด  ที่ร่วมจัดทำและส่งดอกไม้พวงมโหตร มาร่วมกับ สพป.นครราชสีมา เขต 5  เพื่อส่งมอบให้ทางอำเภอด่านขุนทด นำไปประดับตกแต่งบริเวณจัดงานฯ ในครั้งนี้   จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้