ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.20 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 และให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิญาณ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
นายประคอง วามะลุน : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิญาณ
วราภรณ์ อุปไชย : ภาพ

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2