สพป.นราธิวาส เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2561 โดยใช้ QR Code

9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รอง ผอ.สพป รักษาราชการแทน ผอ.เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ และแจ้งข่าวสารและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการประชุมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ QR Code แทนการแจกเอกสาร ลดการใช้กระดาษ และยกระดับการปฏิบัติงานในการใช้ระบบดิจิทัลสนับสนุนการทำงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1