ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ฯ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2