สพฐ.4 ภูมิภาค พร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ตอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นายวัลลพ กล่าวว่า “..สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โดยกำหนดจัดใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 และภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 มกราคม 2563 เพื่อให้นักเรียน ครู อาจารย์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดย สพฐ. คาดหวังว่ากิจกรรมที่จัดในทุกกลุ่มสาระจะทำให้นักเรียนพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นและต่อยอดสู่อนาคต

โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความปลอดภัย สพฐ.ได้ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและตลอดการร่วมงาน รวมถึงการประสานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลทั้งระบบ.. สำหรับการจัดเตรียมงานทั้ง 4 ภูมิภาค ได้จัดเตรียมงานทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วนเรียบร้อย ทั้งสถานที่การจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สถานที่พัก และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เข้าแข่งขัน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม..”

สำหรับรายการฯ ในวันนี้ได้เรียนเชิญ นายชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายเปรม คำวัฒนา ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ว่าที่ร้อยโทสุวเศ กลับศรี รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการจัดงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ แช่ขอ นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นายวรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง นิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฆ นายบัญชา พวงพิกุล นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา และนายปิยวัฒน์ แหวนเพชร นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนบางขันวิทยา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมนำเสนอผลงานในรายการด้วย พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/รุณฤดี  เลาหะพันธ์