สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับ วิศวกรโยธาและนายช่างโยธาอาวุโส กอ.สอ.สพฐ.

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมนางสาวธนัญญา สูบโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมต้อนรับนายรังสี ราชกรม วิศวกรโยธา กอ.สอ.สพฐ. และนายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส กอ.สอ.สพฐ. ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกร ได้เดินทางมาตรวจสอบสภาพความมั่นคงถาวรของโครงสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และป.1 ช ของโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง อ.เทพสถิต ซึ่งมีอายุการใช้งานเกิน 25 ปีที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หากทำการซ่อมแซมอาจจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนซ่อมแซม โดยมีนายอาวุธ เป็นไทย ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ จากนั้นได้เข้าตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ที่โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  ดีอุดม รักษาราชการแทนผอ.โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล และคณะครู ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จากการตรวจสภาพอาคารเรียนทั้ง 2 โรงเรียนแล้ว เห็นควรให้รื้อถอน ทั้งสองโรงเรียน