ผอ. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  วีดีโอคอนเฟอเร็นส์ จาก สพฐ.

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชบาทอง นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2    ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  วีดีโอคอนเฟอเร็นส์ จาก สพฐ. ในเรื่อง การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ MOU ระหว่าง เลขาธิการ กพฐ.และ ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ศึกษานิเทศก์ โดย มี นายนัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งพบปะและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจุดประชุมนี้เป็นการประชุมระดับเขตตรวจราชการที่ 7 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มีผู้เข้าประชุมทำบันทึกข้อตกลง MOU รองผอ. จำนวน 7 ท่าน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 22 ท่าน