สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2562  ณ วัดศิริพงษาวาส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี