สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอรับชั่น (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสากิจ เอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังแสดงความดีให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าเราสามารถเริ่มต้นแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นได้ด้วยตัวเองส่วนกิจกรรมในงานเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในวันคอร์รัปชั่นปชั่นสากล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวม 34 หน่วยงาน

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)