สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนด้านการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นำโดย ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนด้านการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมถูทับเบิก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)