สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมรับฟัง VDO Conference ชี้แจงการตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference ชี้แจงการตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1