โครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว นางสาวธิตินันท์ พอใจ ครูโรงเรียนบ้านวังยาว และด.ญ.ญาดา ลำภาษี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอบ้านหลวง สพป.น่าน เขต 1  ร่วมรายการ เช้านี้ที่น่าน  ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน  FM 94.75 MHz  พูดคุยในประเด็นโดยสามารถรับฟังและชมทางออนไลน์ www.nan.prdnorth.in.th
Facebooklive สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321410698408139&id=1449655238443081