สพป.ลพ. เขต 1 ประชุม VDO Conference ทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมด้วยระบบ VDO Conference เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ณ ห้องปะชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561