สพป.ชัยนาท  จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา  กิจกรรมจิตอาสา  ทำดีเพื่อพ่อ “พ่อหลวงและพ่อเรา”

วันที่ 12  ธันวาคม 2562 สพป.ชัยนาท นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และบุคลากร สพป.ชัยนาท  ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ “พ่อหลวงและพ่อเรา”  เพื่อระลึกถึง  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระองค์ท่าน และเป็นวันพ่อแห่งชาติ  ด้วยการ เคารพธงชาติ สวดมนต์ ทำสมาธิ กล่าวคำปฏิญาณ พร้อมกัน หน้าเสาธง สพป.ชัยนาท  และกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล  ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  กรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้  พืชผักสวนครัว  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท