สพฐ.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. กรอบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ 2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา 3. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. (ร่าง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5. การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 7. การเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล