ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา 10 อันดับ ที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.นิคม ขันโสม ผอ.รร.บ้านจรเข้มาก , นายประสิทธิ์ แสงดาว ผอ.รร.บ้านโคกกลอย , นายสุทิน ทะเรรัมย์ ผอ.รร.บ้านไทรโยง , นายอุดร จงกล ผอ.รร.วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) และศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ ได้ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา 10 อันดับ ที่อยู่ในสถานะที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งนี้นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ได้ฝากให้คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้ช่วยกันทุกด้าน ทุกกลุ่มสาระ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป