สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครางการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561(สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) โดยมี นายเสฎฐวุฒิ  ครูเกษตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส  เป็นประธานฯ  พร้อมด้วยนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบครั้งนี้  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ