สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมพิจารณาคัดเลือกทีมกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬา ”สพฐ. เกมส์” ระดับจังหวัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายแดง จันทรวิวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาตามโครงการ สพฐ.เกมส์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2561 โดยมี สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด