สพฐ.ร่วมฌาปนกิจและมอบเงินกองทุนการศึกษา

พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองราชเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน ฌาปนกิจ ด.ช.ภูบดี ศิริพันธ์ ที่เสียชีวิต สาเหตุจากการถูกยิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์  ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดชอนสมบูรณ์) ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง  จังหวัดลพบุรี เมื่่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                            

     นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษาด้านการดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และ นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาด้านงานโครงการพระราชดำริฯ เป็นผู้แทน เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป. ลพบุรี เขต 2 และนายชัย รักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ ได้มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ด.ช.ภูบดี ศิริพันธ์ โดยมี น.ส.สำเริง ศิริพันธุ์ ญาติเป็นผู้รับมอบเงิน                                                                                                                                                                                                      

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ