สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีชาวอำเภอจัตุรัส ประจำปี 2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนางศิรินันท์  ใจรักษา ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอจัตุรัส ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมทอดกฐินถวาย ณ วัดบ้านหนองลุมพุก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ