สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายงานผลการแข่งขันงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 พ.ย.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย น.ส.ยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที บันทึกข้อมูล การรายงานผลการแข่งขันงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย.61 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง มิให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการรายงานผลดังกล่าว