มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีพิธีมอบทุนการศึกษา ของ “มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ในจังหวัดพิษณุโลก จากชมรมธนาคารภาคเหนือ  จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  ชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 31 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 122,000 บาท โดยนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะจากมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก พร้อมร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

นายสุรินทร์ ศรีขวัญม้า ประธานชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า  มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสมาชิกชมรมธนาคารใน 17 จังหวัดภาคเหนือ  ในปณิธานเบื้องต้นว่าองค์กรสถาบันธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สังคมผู้ด้อยโอกาส เด็กผู้ยากไร้เป็นสังคมส่วนใหญ่ของประเทศที่ต้องการความเกื้อกูล สนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก ธนาคารอยู่ในวิสัยที่สามารถสนองตอบส่วนที่ขาดนี้ได้ นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่มุ่งในธุรกิจประจำ จึงจัดตั้ง “มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ” โดยได้รับอนุญาตการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2535  มีผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนการจัดตั้งและเป็นประธานมูลนิธิ  ทางมูลนิธิได้บริจาคเงินดอกผลของเงินกองทุนฯ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนกระทั่งปีปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3276225542447662

ปชส.สพป.พล.1: ภาพ/ข่าว