สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” นำโดย นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หิ้วปิ่นโต กล่องข้าว ใส่อาหารมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในสำนักงาน