สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2561

วันพุธที่14 พ.ย.2561 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายแดง จันทรวิวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษา นำสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่่ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3