สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยคณะกรรมการ ควบคุม ดูแล ดำเนินการจัดให้โรงเรียนในสังกัดลงคะแนนแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อบท.

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการ ควบคุม ดูแล และดำเนินการจัดให้ลงคะแนนแสดงถึงความสมัครใจ ให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดให้ลงคะแนนแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยการลงคะแนนฯได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการควบคุม ดูแลฯ ได้ดำเนินการเปิดหีบนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยาน ผลการนับคะแนนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จำนวน 9 คน สมัครใจ 1 คน ไม่สมัครใจ 8 คน ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จำนวน 4 คน ไม่สมัครใจถ่ายโอน จำนวน 4 คน ผลการลงคะแนนไม่สมัครใจถ่ายโอนไปสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยคะแนน 12:1