การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ OBEC Supervisor 2020 หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ OBEC Supervisor 2020 รุ่นที่ 16 หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8 – 15 มกราคม 2563 โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 165 คน ณ โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Centre Phitsanulok