สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบผ้าห่มอำเภอคอนสาร

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม ตามโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 6 พร้อมคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหัวนา โรงเรียนบ้านดงใต้ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับผ้าห่ม รวมแล้วทั้งสิ้นจำนวน 98 คน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอคอนสาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว