สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบผ้าห่มโรงเรียนบ้านสวนอ้อย

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม ตามโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 6 มอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านสวนอ้อย ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 103 คน โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 พร้อมคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูเขียว คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว