สพป.ลพ. 1 เปิดอาคาร “ใต้ร่วมธรรม” ร.ร.แพะยันดอยแช่

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธี  เปิดอาคารเรียนใหม่ “ใต้ร่มธรรม”  โรงเรียนวัดแพะยันดอยแช่  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  โดยมี  ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน  เขต  1  กล่าวรายงาน  ในการนี้ได้มี  คุณฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายอำเภอแม่ทา  นายก  อบต.ทากาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และครูในสังกัดฯ  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนวัดแพะยันดอยแช่  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2561