สพป.ชัยนาท เขตต้นแบบการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning ) กลุ่มที่ 1

วันที่ 18 มกราคม 2563 ภาคเช้า นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning ) กลุ่มที่ 1 จำนวน 16 ราย รับฟังการบรรยายพิเศษให้ความรู้และถอดบทเรียน เรื่อง เทคนิคการเป็นผู้บริหารที่ดี โดยท่านสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษา ก.ค.ศ. ภาคบ่าย จัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน และนำเสนอผลการศึกษา พร้อมรับฟังการบรรยาย  เรื่อง การเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามืออาชีพ และได้รับคำแนะนำ จากนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ประธาน อกศจ.ชัยนาท และนายสมภูมิ บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ อกศจ. ลพบุรี  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท  โดยนางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมรับฟัง