รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาการศึกษา จ.นราธิวาส

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการศึกษา พร้อมกับมอบโล่โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน อาทิ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ศูนย์ ERIC) การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และโครงงานปัญญาประดิษฐ์ AI ณ หอประชุมโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ในโอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาพบปะนักเรียนในโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ และมอบโอวาทให้แก่นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพร้อมพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต อีกด้วย

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/อัจฉรา  ทั่งโม