สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมประชุมทางไกลรับนโยบายการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวจริงในห้องเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference รับนโยบายการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวจริงในห้องเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภฝาง จังหวัดเชียงใหม่