สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2562

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ และโรงเรียนศึกษากุลบุตร ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่  22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก