สพป.พิษณุโลก เขต 3 บริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมเพื่อบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบจาก กศจ.ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก