พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน สพป.พิษณุโลก เขต 3

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นำโดย ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธชินราช (จำลอง) และเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพ็ชร อดีตเลขาธิการ กพฐ. และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

เวลา 09.30 น. ประธานในพิธีทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป (พระพุทธชินราชจำลอง) บริเวณมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป สวดชยันโต พระคุณเจ้ารองเจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์ประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป

จากนั้นประธานในพิธีได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงาน ณ พื้นที่บริเวณด้านหลังมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป และทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยมี นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กล่าวรายงาน