สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายแดง จันทรวิวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน