สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 32 ราย ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ทั้ง 5 อำเภอ ประธานกลุ่มโรงเรียน 45 กลุ่มโรงเรียนและบุคลากรสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว