ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและพบประสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีนายประสิทธิ เปรมประยูร ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2562 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมีสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุม จำนวน 450 คน ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรับรองบัญชีงบดุลของชมรม และรับรองสมาชิกใหม่จำนวน 7 คน มีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการบำนาญ การดูแลให้สุขภาพดีหลังเกษียณ พร้อมทั้งมีการให้บริการคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน โครงการดูแลสุขภาพดวงตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกชมรมที่เข้าร่วมประชุมอย่างยิ่ง