ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร/บวชศีลจาริณี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี โรงเรียนอนุบา่ลพิษณุโลก โดยนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กล่าวรายงานการจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ปีการศึกษา 2561 นับเป็นโครงการที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี กิจกรรมของโครงการเป็นฝึกอบรมนักเรียนตามหลักธรรมะของพุทธศาสนา มุ่งเน้นและฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางกลวิธี “คิดแบบพุทธ” นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหา เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การบวชในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการจำนวน 278 คน แยกเป็นนักเรียนชายบรรพชา จำนวน 126 รูป นักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี จำนวน 152 รูป ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่จะมีพิธีบรรพชาได้มีพิธีปลงผมนาคเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่งจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน