สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการสอบโอเน็ต

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ เข้าประชุม จำนวน 145 คน ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบมีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3