สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2