สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “ Spelling Bee” ระดับปฐมวัย(อนุบาล 3)ถึงชั้น ม.3 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจลูกนักเรียนและคณะกรรมการ การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “ Spelling Bee” ระดับปฐมวัย(อนุบาล 3)ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทเดี่ยว แบบ OPEN  ซึ่งเป็นกิจกรรม เพิ่มเติม อีก 1 กิจกรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านคำศัพท์และประโยค ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งกิจกรรมแข่งขันดังกล่าวสิ้นสุดในระดับเขตพื้นที่