สพป.นฐ.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดระบบการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 16 พ.ย.2561 ห้องประชุมชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1  นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดระบบการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและวิชาการ  ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ   (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ร่วมกับสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1  และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานจัดการแข่งขันงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นแนวทางเดียวกันในทุกสนามการแข่งขัน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   ในฐานประเจ้าภาพจัดภาพจัดการแข่งฯ จึงได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดระบบการแข่งขัน ทั้งหมด 22 สนามการแข่งขัน (ยกเว้น สังกัด สพม.9)