สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล+คณะกรรมการสอบ RT

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีประธานประจำสนามสอบร่วมประชุม 154 คน ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมปฎิบัติหน้าที่ ตามบทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบอย่างเคร่งครัด