ศูนย์สอบการอ่าน สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมเป็นสนามสอบการอ่านเด็ก ป.1 ที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและคณะ พร้อมลงพื้นที่ เพื่อให้ให้การสอบทดสอบมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย