สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทอดกฐิน ถวายวัดโนนทรายคำ มียอดบริจาคสามแสนกว่าบาท

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ถวายวัดโนนทรายคำ โดยมี คุณครูพวงพยอม เจียมภูเขียว ตัวแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นผู้ถวายผ้าไตรครอง(กฐิน) และมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ข้าราชการครู และชุมชนบ้านโนนทรายคำ ร่วมพิธีและบริจาคปัจจัยสมทบกฐิน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมียอดกฐิน ถวายวัดโนนทรายคำ จำนวน 313,597.50 บาท ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน สาธุ