สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรมวิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรมวิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ในครั้งนี้ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 15-18  พฤศจิกายน  2561 ณ สถานที่ในอำเภอจัตุรัส จำนวน  9 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านโนนจาน  2) โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 3) โรงเรียนบ้านวังเสมา 4) โรงเรียนบ้านจัตุรัสวิทยานุกูล 5) โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  6) โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 7) โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  8) โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  9)ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3  กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย กิจกรรมระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 197 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 7,107 คน ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5,037 กรรมการตัดสินกว่า 1,834 คน จำนวนทีม 3,521 ทีม รวมครูและนักเรียน จำนวน 12,144 คน

หลังจากนั้น นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) และ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สร้างความประทับใจให้กับ คณะครู นักเรียน อย่างยิ่ง