สพป.ลพ. เขต 1 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561” ระดับจังหวัดลำพูน โดย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ซึ่ง นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมนี้ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นายจีรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด สามารถพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพและระดับที่สูงขึ้น และเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ,เขต ๒ ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จังหวัดลำพูน) ,โรงเรียนสังกัดเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล คีตะมวยไทย และวิ่ง 31 ขา การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ได้แก่ โรงเรียนบ้านศรีย้อย เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน